yüreğinizin şiir adresi !
...ben edebiyattan ibaretim...KAFKA

KÜÇÜK SIRLAR

Şiirler » KÜÇÜK SIRLAR

Kirli nameler emanet yeryüzüne

Rüştünü ispatlamamış ne çok acı:

Ne çok yankı geri dönmeyen

Asla da dönmeyecek cehaletin vebali

Bir yoksunluğu bir tutkuyu bertaraf eden

Körebe isyanları elemin

Ölmekten beter

Kâbusların imgesi…

 

Her çocuk; her yansız itiraf

Her keramet

Aslında efkârı dinmeyecek küçük sırların

Büyüyen çığlara eşlik ettiği çığlık

Babında

Kara zihniyet;

Dokunaklı teneffüsü ölümlü güdünün

Bir realite olmasa da kimine göre…

 

Kalburüstü sitem eşrafın iyi niyetine

Müdahil etmenin

Zafiyetine de ikram edilesi

İkrardan değil de

İmkânsızlıktan

Tehir edilesi mutluluğun vebası

Her taziye.

 

Tensiye edilesi züğürt tesellisinde

Saklı dirayetsizliğin

Kılıcı

Belki kalemden daha keskin olmayacak

Yufka yüreğin

Hacminde evrenden büyük

Özlem;

Dünde kayıtlı izleklerden

Serpilen zerre misali

Bir zan da değil hani

Zamirlerin öfkesine sirayet eden.

 

Hazin ve nazlı ittifakı

Aşkla yıkanmış kabrinde

İsyanın

O tek kişilik hücre

Adına insan denen yanlı canlının.

 

REKLAMLAR

(0)

Henüz yorum yapılmamıştır.