yüreğinizin şiir adresi !
...ben edebiyattan ibaretim...KAFKA

GÖNÜL GÖZÜNE KEFİL

Şiirler » GÖNÜL GÖZÜNE KEFİL

Kirli sırlar

Sırasız ölümlere tuzak kuran

Andıkça haykırışın kursağında

Gel-geç anılar.

Ölümden dem vurdukça

Diyebildiklerimizden de öte

Önce zaman

Sonra yalandan ibaret kayıp mekân.

 

Aşkın hümayunu

Yüreğin dar cephesinde

Kuzgun misali:

Sevdiği en yüksek tepede

Kıyasıya savaşın nefisle

Gölgelere yenik düşen

O cahil cesareti tümcelerin

Yanan bağrına binaen

Neşriyatın toplu kıyamı

Yine günlük hüzünler

Erdikçe yekûna

Aşina bir esinti

Gecedeki yelin pervasız

Yürek burkuşu.

 

Haznesinde hicaptan bile öte

O yeknesak hüzün:

Olmazın oluru genel kabul görmüş;

Adeta toplu ölüm

Yine duyguları banıp da gerçeklere

Mantık hatası adeta:

Bilip bilmeden gönül koyduğun

Hatta en hayta fermanda

Kayıtlı

Sıra dışı imgeler:

Kâh bam teline esir düşen

Bazense gamın tuzağına yakalanan.

 

Öncende saklı tuttuğunu

Yarına taşısan neye yarar ki,

Demelerin tecellisi

Yine andıkça gam

Gem vurmak belki arzuhaline

Gönül torbanda

İrili ufaklı nice kefen

Ta çocukluğundan bu yana

Düştüğün aşklar ki

İzdüşümü her muhalif hayalin

Bazense yeni yetme

Yalan dünyanın en kibirli zafiyeti.

 

Geride ne hoş bir terennüm

Peyda olan gecenin zifirine

Yakalandıkça kadere,

Teslim olan bol

Keseden attığın bunca palavrayı

Bile bile sokarken gözüne…

 

İri tohumlar

Alır da başını gider

Yine en esrikli zamanların

Büyüsüne haiz

Sözü tükenen nice külliye

Her nasılsa

Varsıl bir hikmet

Edindiğin mertebede.

 

Dünsüz müdür neyin günün hüznü?

Yoksa ön sözü mü ölümün?

Yine büyüyen o hengâmede

Bir deli rüzgâr adeta

Sondan başa güttüğün

İrsaliyesi demir aldığın mahzenin:

En kuytusu en kutsal;

En son sözcük belki en

Baştan kutsanan

Yine Tanrı nakşeden;

Yine en sırdaş hâkimiyet.

 

Gönül gözüne kefil

O aciz kulun

Olsa keşke hikmeti;

En mecalsiz halinle

Kıyama durduğun

Sağanağın

En sefil ümmeti.

Yine rahmeti boca eden

Göklerin deli fişek esareti

Allah’ın indinde

Bir meczup

Belki söylenmedik en garip sözcük

Yeri yok nasılsa insan nezdinde.

 

 

REKLAMLAR

(0)

Henüz yorum yapılmamıştır.