yüreğinizin şiir adresi !
...ben edebiyattan ibaretim...KAFKA

İLAHİ AŞKA MAZHAR OLDUĞUM

Şiirler » İLAHİ AŞKA MAZHAR OLDUĞUM

Külliyesi sair duygunun…

Mahrem bilinen yetilerin gazabında

Aykırı bir hüküm olsa da

Ölüm.

Diri bir lehçede saklı izdiham

Yana yakıla bahşedilene duyulan

Şükürden de öte

Rahmetin olgusuna teğet geçen umutta

Tek gaye geleceğe dair ne ise

Dünde unuttuklarımızın irsaliyesi.

 

Anda konuşlu lisandan dökülen heceler:

İrili ufaklı nice seğiren gölge

Bazen kayıpların minvalinde

Bazen kazan kaldıran iblisin kehanetinden uzak

Yarım ada bir düş’ün

İnkâr ettiği gel-geç nice duygu

Adeta beylik telaşı

Ömürlük hüzne sahip çıkmak,

Neymiş görüp

Saklı tuttuğumuz acılardan çalıp beyit beyit

Bir şiire yamadığımız

Bir de kopamadığımız hayatın güftesi.

 

Aşka dair bir irkiliş

Belki bir düş perdesi

Zamanla epriyen dokusunda

Nice aşk dolu özdeyiş

Adeta inkârı insanlığın

Rahmete uzanan elin dokunduğu her izlek

Gönül gözünden ayrı düşmeden

Yüreği de evreni de tensiye eden

Hulasa bir serzeniş

Yine koyultusunda gecenin

İnkâr edip de peşine düştüğümüz

O iri çeperli nefsin.

 

Her düş her sancı

Her ilahi yakarış

Sözü olmayan bir şiirden çaldığımız

Vecize benzeri

Sitayiş yüklenip

Kendimizce maruzat bellediğimiz

İstikrarlı bir acı

Düşmez iken yakamızdan

Kayan yıldızın bile kuyruğuna basmakla eşdeğer

Her terk ediliş ta ki…

 

Ufkun mavisine benzeyen o bir çift

Mavilikte gördüğümüz şefkati

Banarken meleklerin masumiyetine

Bizler ki; insanlığın vasfına haiz her isyanı

Her namert tokadı

Görüp da kaçtığımız bunca yalanı

Sunmak yerli yersiz

Yine sefaletimizin maruzatı.

 

Dermanın çatısında bir beyit

Kadar yeknesak olsa da hayatın tarifi

İri gözlü bir yürek talep ediyorum evrenden

İçinde mağlup düşlerin bile olduğu

O heyula eksende sadece uzanmak

Kendince değil kaderince yaftalandığım

Her mazereti görmezden gelip,

Nakşettiğim bir minvalde

Sadece İlahi Aşka mazhar olduğum

Kadar yetimliğimde saklı tuttuğum

Bonkör bir acıyı da pay etmenin

Verdiği huzuru

Değişmez iken dünyadaki hiçbir nimetle.

REKLAMLAR

(0)

Henüz yorum yapılmamıştır.