yüreğinizin şiir adresi !
...ben edebiyattan ibaretim...KAFKA

YAFTALANMIŞ DÜŞLER

Şiirler » YAFTALANMIŞ DÜŞLER

Yaftalanmış düşler…

Men ettiği Tanrı’nın

Yadsınası varlığım:

İçre dönük

Asılsız kehanetlerin durağı

Bir yakarış

Ve bir edimde taarruza uğramakla eş değer

Kıblede tutuşan hatıralar.

 

Şimdimde yoğum madem

Elemin methiyeler düzen şartnamesi

Her daim serzenişin tasası

Yine evrenden payıma düşen.

 

Mukaddes varlık

Anne yüreği bir de

Mezarı yâd edilenle

Yar ettiklerim başımda

Yarenlik emsali

Özümde saklı kaynakçam.

 

Dünsüz yüklemler

Hiçsiz özlemler

Derdi tasası ne ola ki bu beşerin?

Bir başıma buyruk

Bir başımın derde girdiği

Kahrolası sitem.

 

Sadece göğün de değil hani

Göğü kıymet bilmemiş

Kabrinde azabın

Elemsi vasıflar

Yâd etmekle zamanın tınısına yenik düşen

Bela ve duanın karşılaştığı

Manevi dünyamda

Madden var olduğuma kani olsam keşke

Hazandan yansıyan

Temmuza denk düşen.

 

Terennümde saklı ağlak izler

Yoksunluğun en muteber varlığı

Varlıkla iştigal

Bir nem bir dem

Bir de yürekde saklı söylenmeyen.

 

Haczindeyim madem acıdan mütevellit

Kaybındayım aslıma itaat ettiğim

Garbında yükümle haiz olduğum

Yarı saydam düşler

Elemin tasarrufunda

Kaybı kazanımla eş değer.

 

Tutup da elini ünlemlerin

Sorularla her daim muhatabım.

Kıyısında köşesinde cefam

Sefayı mı bilmedik de

Yadsıdık mutluluğu?

Kabrime beklerim

Geç gelen meleklerini ufkumun.

REKLAMLAR

(0)

Henüz yorum yapılmamıştır.