yüreğinizin şiir adresi !
...ben edebiyattan ibaretim...KAFKA

KIBLEMDE SOLUK DİZELER

Şiirler » KIBLEMDE SOLUK DİZELER

Bir düş’ü sahiplenebilirsin

Kıymet bilmediğin hatıraların,

Göçen hazan yapraklarının

Endamının biteviye hıçkırığı

Zalim sunumunda cihan bildiğim

Gönülsüz yaşanmışlıklarımla

Aşk, diye şiirin iksirini içtiğim.

 

Yâd edip dünü de, günü

Sersem bir cümleye serdim.

Sanrıların menkıbesine doldurdum hüznü

Dur durak bilmediğim mevsimsiz ölümlerin

Kıblesine yığdım işte

Aciz benliğin ufkuna yaraşır

O kelam sızım.

 

Belki zafiyetlerin tutsağıdır her kelime

Söz birliği ettiğim kaderin

İhlal ettiği yaprakları

Hani daha dün gibi

Göçüp giden çınarımın.

Ah, beyhude serzenişlerim!

Zaman, mekân özlemi

Konup da kanatlarına nefesimin

Zuhur eden hangi teselli ise

Temsil ettiğim bir ömür.

 

Zanlar da yakar

Zaman hepten yalar acılarını.

Bağnaz sarnıçlar

Firar eder

Perde perde yükselen hüznün buğusuna da

Şerh düşer

İçimdeki körpe sitemler:

Hem bağışlandığım

Hem bahşedilen bunca asil zerreyi

Top yekûn sildiğim

Kayıp makamında sözsüz yalanlar

Sıfat nazarında

Suskun lakaplar

Yine ant içtiğim

Sefil benliğin

Rüştünü ispatlamakla nakşeden

Dokusunda zifirin

Bağnazlığı

Aşkın yalnızlığı

Tetiklerken düşbaz kıblemi

Tutunduğum değil

Tutmaktan men ettiğim asi kalem

Zarif bir tebessüm meyleder de

Züğürt tesellisi

Yazdığıma binaen bunca ölümlü şiiri

İki dudağım arasında kopan

Vaveylası adeta

Tutuşan içimdeki zemheri.

 

Zaafım da sen

Sefil kabrimin

Issızlığı da…

Bir dirhem de olsa

Keşke

Ererken son faslına

Bu yüreksiz coğrafyasında elemin

Kandığım doğasına her insanın.

 

Gönülde ne yalan ne talan ettiğim

Ömürlük bütçem:

Kazanıp da kaybettiğim

Ayan beyan.

Şimdi ettim yeminimi

Bozmadan da yüreğin istikametini

Ölümün peşinden sürükleniyorum

Kâfir atlasında şiir benzeri kelamın

Naaşına dokunup da usulca

Gidiyorum

Şehirler istila etmeden yüreği

Kıblemde soluk dizeler

Men etmeden

İçimden sızan son yaşam belirtisini.

 

Yeter ki nifak sokmasınlar

Hazan benzeri bir yaz’a nazire ederken

Belki maruzat bellediğim

Bunca imgeyi

Sunup sunup ölmeden

Yazdığım son menkıbe.

REKLAMLAR

(0)

Henüz yorum yapılmamıştır.