yüreğinizin şiir adresi !
...ben edebiyattan ibaretim...KAFKA

YARIM AĞIZ MUTLULUK

Şiirler » YARIM AĞIZ MUTLULUK

Zaman…

Tüneyen baykuş

Şehla düşlerin habercisi.

İkircikli yalanlar

Ölüm ayan beyan

Saf tutan insan,

Saklı masumiyet.

 

İçinin deminde yarım ağız mutluluk

Yürek pencerende

Yok mu yoksa kaçacak delik?

 

Ökçelerinde şiirin

Hulasa yangınlar

Yine kabri sevdanın

Ölümüne diyet bilen kim ise

Şiir başına

Ödenen sonsuz bedel.

 

Aksanları hayatın

Aksarken…

Kargacık burgacık ilahı günün

Bir de yarına çıkmazsam?

 

Gönül dostu

Gönülde kelam

Surelerde beyanı İlahi Adaletin

Sunumu ihlâslı beyitlerin:

Bir düş peşine düşüp de

Ayağında prangalar

Muhabbeti ömrün

Hatta mukadderatı şiirin.

Şimdi ne mi olacak?

 

Atlarken basamakları

İkiyüzlü madalyonun

Bekasında adeta

Gönül koyduğun kim ise

Hatta baş koyduğun

Sonranla teselli bulup

Dünkü yorgunluğunu unuttuğun.

 

Çekilin aradan bayanlar, baylar

Susup da keserken ahkâmı

Bir ben miyim derdin erbabı?

Solungaçlarında bilinmezin

Tıkandım işte.

Ne neşe

Ne neşriyatı dünkü hazandan

Damlayan ruhuma;

Hem de ayan beyan

Takılı kursağıma.

 

Şimdini ve öteni berini topla da git:

Gitmeyi beceremediğin

Deli gibi sevdiğin

Cahil cesaretine sığınıp

Yüreğin mukozasında

Tek heceye mi sığındın?

Ya öl!

Ya da git, demenin en ücra yenilgisi

Kaykılmışlığın mutluluğa hasedi:

Hasretin öteki yüzü belki de,

Şiirle yatıp kalkan kim ki

Güncesine serdiği ayakları, beyitleri uyutup…

 

Unutulduğuna biat

Uydurduğun şunca masalda

Hadi, savur gözyaşını

Geç olmadan gitmeyi dilemedin mi sen?

En muktedir olan

O munis gölgenle

Koru arkanı

Korktuğun değil

Sevdiklerinle korkut şeytanı.

 

Zaman…

Yalınayak satırlar ısmarlıyor.

Nakşibendî yokuşlarındayım nefsin madem

Arzuhalimi sundum kadere

Suretinde yenilgi

Nefsinde közün isi.

Şimdimle yoksunum

Dünümle içli dışlı.

 

Gülden beyitler yanıyor

İçin için dertlenen surlarında şehrin.

Yana yakıla anıyor adını

Gök gözlü kadın:

Aşkın huzurunda resmigeçit yapan

Özlem tadında bir ukde:

Ah’ları sivri beyitler;

Vah’ları külfetli zincirler

Koruk acıların hicvinde bir tükeniş

Sonların paraleli sırasız ölüm;

Yanların sonu

Yansız sevda masalları.

 

İllet kuşlardan alırken hıncımı

Buluttan dökülen isinde hicvin

Köhne varlıktan bozma

Bir külfet işte gecenin demi.

 

 

REKLAMLAR

(0)

Henüz yorum yapılmamıştır.